Dutch Spine Society

De Dutch Spine Society werd opgericht in 2002 als resultaat van de toegenomen samenwerking tussen de in rugchirurgie ge(sub)specialiseerde werkgroepen van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen en de Nederlandse Orthopedische Vereniging.
De vereniging houdt enkele malen per jaar vergaderingen waarin tevens ruimte is voor een wetenschappelijke presentatie en organiseert jaarlijks een groter congres rondom een bepaald thema. Daarnaast is er overleg met verzekeraars, de overheid en zusterverenigingen.
Lees meer

DSS Jaarcongres

DSS Jaarcongres 2018
Op vrijdag 9 november 2018 zal de 18th annual meeting van de Dutch Spine Society plaatsvinden. 
Meer informatie volgt te zijner tijd.
Congresagenda


  |     

DSS Annual Award

DSS Annual Award
Om wetenschappelijk onderzoek in Nederland over spinale onderwerpen te stimuleren kent de DSS een jaarlijkse prijs toe voor de beste Nederlandse publicatie van het afgelopen jaar.
Lees meer