Dutch Spine Society

De Dutch Spine Society werd opgericht in 2002 als resultaat van de toegenomen samenwerking tussen de in rugchirurgie ge(sub)specialiseerde werkgroepen van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen en de Nederlandse Orthopedische Vereniging.
De vereniging houdt enkele malen per jaar vergaderingen waarin tevens ruimte is voor een wetenschappelijke presentatie en organiseert jaarlijks een groter congres rondom een bepaald thema. Daarnaast is er overleg met verzekeraars, de overheid en zusterverenigingen.
Lees meer

DSS Jaarcongres

DSS Jaarcongres 2017
Op vrijdag 10 november 2017 vindt de 17th annual meeting van de Dutch Spine Society plaats in het NHow hotel te Rotterdam. Het thema is "Spinal Infections".
Lees meer 


  |     

DSS Annual Award

DSS Annual Award
Om wetenschappelijk onderzoek in Nederland over spinale onderwerpen te stimuleren kent de DSS een jaarlijkse prijs toe voor de beste Nederlandse publicatie van het afgelopen jaar.
Lees meer